DIN MAGE SPELAR ROLL

Många av oss har någon gång hamnat i situationer då symptom som ont i magen, diarré eller förstoppning tvingat oss att avbryta det vi håller på med. Till och med ändra på vad som var planerat för dagen. Besvären är jobbiga och kan bero på att mag- och tarm bakteriernas balans av olika skäl har rubbats.

Genom att tillföra naturliga mjölksyrebakterier s.k. probiotika, kan du förebygga eller hjälpa kroppen att snabbare återskapa och behålla den viktiga jämvikten av din naturliga bakterieflora i magen.

Probiotika, som betyder "för liv" är samlingsnamnet för mikroorganismer av typen bakterier. Sedan urminnes tider har probiotika använts för att bl.a. konservera mat, och nu i modern tid för att underhålla och förbättra hälsan. WHO (Världshälso organisationen) definierar probiotika som "levande mikroorganismer som när de tillförs i tillräcklig mängd medför hälsovinster för konsumenten".

Sunda.nu, ditt må-bra-apotek, säljer egenvårds- och probiotika produkter som genom vetenskaplig forskning och kliniska försök av hög kvalitet visat sig kunna hjälpa till att återställa balansen av dina goda mjölksyrebakterier/nyttobakterier i magen och tarmen och därmed möjligheten att leva ett friskt och energirikt liv.

GENVÄGAR TILL WEBBSHOPPEN