IBS, Irritable Bowel Syndrome, Kolon Irritabele

"Det är som att ha magsjuka
varje dag"

SvD skriver i en tidningsserie 17.6, 18.6, och 19.6, 2013 om IBS (irritabel mage/irritable bowel syndrome)
Ca 10-15 % av befolkningen lider av denna diffusa och ganska besvärliga sjukdom. Läkarvetenskapen har ännu inte hittat orsaken och än mindre någon klart fungerande behandling.
Tillskott av probiotika bakterier nämns som regel alltid i sammanhanget och att man får pröva sig fram med olika bakteriestammar, gärna bredspektra probiotika, dvs en tablett/kapsel som innehåller många olika stammar av våra vanligaste förekommande mjölksyrebakterier i magen och tarmen. Eller fundera på om Ditt sätt att leva ditt liv känns bra.
Du hittar länken till första artikeln i SvD längst ner på denna sida men läs gärna mer om IBS först.

 

Irritabele Bowel Syndrome (IBS) så kallad STRESSMAGE, En folksjukdom som fler och fler svensk ar drabbas av någon gång under sin livstid.

IBS, Irritable Bowel Syndrome, Kolon Irritabele, kallas också för överkänslig tarm, stressmage eller irritabel mage och utgör en vanligt förekommande grupp av symtom hos fram förallt den vuxna befolkningen i västvärlden. Symptomen kan vara mycket besvärande och består vanligtvis av magont bland annat i form av uppsvälld buk ( balongmage), förstoppning eller diarré, oregelbunden tarmtömning, magknip eller illamående. Symptomen brukar  förvärras vid stress.
IBS är en funktionell(motorisk) mag- och tarm sjukdom som  drabbar kvinnor mer än män och som kan vara mycket besvärlig att leva med. Prevalensen, nya insjuknade individer per år är i Sverige minst 20% per år (Porcelli, 2004) Det är svårt att behandla IBS och ingen medicin finns som botar IBS. Kosten spelar en viktig roll likaväl som livsstilen.

Vid det Amerikanska vetenskapliga mötet för Gastroenterologer i Orlando, oktober 2008,  presenterades en sammanfattande överblick och resultat av 19 amerikanska kontrollerade kliniska studier som omfattade ca 1600 patienter med IBS. Studierna undersökte effekten av probiotika och kom fram till att typiska IBS symptom reducerades men att ytterligare studier behöver genomföras för att hitta vilka probiotikabakterier som har den bästa effekten(källa: ScienceDaily).

En annan klinisk studie genomförd av Professor Eamonn M.M Quigley och hans kollegor från Universitetet i Cork College, Irland och Universitetet i Manchester i England. Man studerade hälsoeffekten av en Bifidobactus stam vid namn B. infantis. Studien omfattade 85 kvinnor med IBS diagnos som fick den utvalda bakterien samt 80 kvinnor som fick placebo(sockerpiller).

Resultatet visade att bakterien signifikant normaliserade tarmen hos IBS patienterna med diarré eller förstoppning genom att öka tarmrörelser för de forstoppade patienterna och reducerade tarmtömningarna för de med diarré. Resultatet presenterades i Honolulu, oktober 2005.
(källa: ACG)

Även barn och tonåringar med IBS har omfattats i kliniska studier. En placebo kontrollerad, dubbelblind, cross-over studie genomfördes på 7 olika barn-gastro-mottagningar i USA, Italien och Indien. Studien omfattade ett 60-tal slumpmässigt utvalda patienter. Studien genomfördes av Dr. Stefano Guandalini, University of Chicago med kollegor.

Forskarna studerade under en period av 12 veckor en bakteriestam, VSL#3® och kunde konstatera att bakterien inte gav några bieffekter och att den var signifikant mer effektiv än placebo med att reducera IBS relaterade symptom såsom smärtor i buken, uppspänd buk och problem med tarmtömning hos barn och tonåringar. (källa. ACG mötet i Orlando 2008).

IBD, Inflamatory Bowel Desease är en kronisk inflamatorisk sjukdom som drabbar nästan 1% av den svenska befolkningen. Orsaken är okänd men har troligtvis ursprung från ärftliga faktorer, miljö och stressfaktorer, samt troligtvis obalans i tarmens flora av goda probiotika bakterier. IBD kräver sjukhusvård och ofta livslång medicinering. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de två dominerande diagnoserna inom IBD.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/det-ar-som-att-ha-magsjuka-varje-dag_8270766.svd