Vad är mjölksyrebakterier?

Mjölksyrebakterier är en naturlig och för männskor en nödvändig mikroorganism som finns i magtarm kanalen, på huden och på våra slemhinnor. Mjölksyrebakteriernas främsta uppgift är att skydda oss från sjukdomsframkallande bakterier och att hjälpa till med nedbrytning av maten vi äter så att viktiga vitaminer och andra beståndsdelar kan användas av kroppen för att hålla oss friska och starka. Din häls och ditt immunsystem påverkas av balansen av dina mjölksyrebakterier. Om balansen och därmed det ekologiska systemet är stört uppstår ofta någon form av hälsoproblem.

Vad är probiotika?

Ordet probiotika är ett samlingsnamn för en grupp mikroorganismer som kallas bakterier. Goda bakterier som vi är beroende av för att fungera och överleva. Vanligtvis tänker vi på sjukdommar när man nämner bakterier men majoriteten av alla bakterier är goda och framkallar altså inte några sjukdommar. Mjölksyrebakterier är en sort som hör till denna grupp mikroorganismer, likaså bifidobakterier.

För att överleva måste människan samarbeta med goda bakterier som också kallas nyttobakterier eller probiotika. Vi har dessa bakterier på huden, näsan, munnen och svalget, vidare i magen, tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen. Dessa bakterier har bl.a. till uppgift att skydda oss från sjukdomsframkallande bakterier.
Men också  att hjälpa till att bryta ned den mat vi äter och bidra till att vi kan tillgodogöra oss de vitaminer och näringsämnen som vi behöver. Större delen av vårt immunförsvar sitter i tarmen, därför kan en bra balans av tarmens goda bakterier stödja och upprätthålla ett starkt immunförsvar.

Vanligtvis är bakterier kända för att framkalla olika besvär och sjukdomar men faktum är att de flesta bakterier som finns i vår omvärld inte är sjukdomsframkallande eller s.k. patogena bakterier. Människan har mer än 500 olika sorters probiotikastammar i mag-tarm kanalen. Vi har faktiskt mer bakterier som lever på och inom oss än det antal celler som kroppen består av. De mest förekommande heter Lactobacillus och Bifidobacter, eller på ren svenska Mjölksyrebakterier. Det finns upp till 200 olika bakterie släkten som i sin tur är uppdelade i arter som i sin tur är uppdelade i stammar.

Probiotika är kosttillskott och används normalt inom egenvårdsområdet.

Antibiotika dödar mikroorganismer men vissa kan utveckla mycket farlig antibiotika resistens.

Någon gång under 30-talet började läkemedelsbolagen producera naturliga kemikalier, s.k antibiotika (penicillin) som sjukvården i tid och otid använder för att bota bakterieinfektioner. Det visade sig dock så småningom att vi människor visserligen blev botade från infektionen men blev sjuka i mer eller mindre allvarliga diarréer. Dessutom började en del bakteriestammar utveckla resistens, dvs de gick inte att behandla en infektion då antibiotikan inte hade någon effekt.

Den skotska vetenskapsmannen Flemming upptäckte 1928 ett ämne, penicillin som tog död på mikroorganismer. Ända sedan dess har vi jagat och försökt att eliminera och minimera förekomsten av alla bakterier utan att veta att vi faktiskt är helt beroende av att dessa minst 500 olika sorters mikroorganismer finns i miljarder på vår hud, i vår mage och tarm.

Vi behöver dom för att må bra och faktiskt överleva. Det är bara en liten bråkdel av alla kända mikroorganismer som orsakar sjukdomar.

Den ohämmade användningen av antibiotika i världen har i dag lett till att det finns en synnerligen stor oro för att vi till slut har skapat en eller flera sjukdoms framkallande bakteriestammar, resistenta och väldigt farlig. Inget hjälper och miljoner kommer att dö likt en modern digerdöd epidemi. I dag dör ca 25.000 människor inom EU av en bakterieinfektion som blivit resistent mot antibiotika och kurvan pekar nu uppåt. (SvD 17.6 2012).

Vad kan man då göra?

Stötta immunsystemet genom att äta probiotika bakterier. Probiotika, dom goda bakterierna, skyddar oss från dom sjukdomsframkallande på många olika sätt. Dom ockuperar helt enkelt slemhinnans ytor så att inga andra bakterier får plats. Dom producerar i vissa fall också ett sorts antibiotika likt ämne som dödar dom sjukdomsframkallande bakterierna och även virus. Dom stärker vårt immunförsvar genom att stimulera bildandet av antikroppar och vita blodceller som jagar ifatt och dödar sjukdomsframkallande bakterier och virus.

Förebygga är mycket lättare än att bota.

Ballongmage och mycket gaser i magen går oftast att fixa!

 

Många av oss får då och då mycket gaser i magen som kan vara ganska besvärande och obekvämt. Några av oss har mer eller mindre konstant mycket gas i magen eller som det brukar kallas ballongmage. Då är det inte bara besvärande utan påverkar din livskvalitet.
Orolig och känslig mage brukar diagnostiseras som IBS, irritable bowel syndrome och symtomen är ofta gaser och en känsla av uppkördhet men också sura uppstötningar, illamående, diarré och förstoppning. IBS kan också kallas dyspepsi och är en folksjukdom.

Vad kan man göra åt saken då?
Först-tänk på vad du äter.
Testa hur mycket fiberrik kost du tål.
Testa att inte dricka mjölk en vecka och prova att undvika gluten.
Prova probiotika preparat med många olika stammar eller försök med syrade grönsaker.

World Journal of Gastroenterology publicerade nyligen en studie där försökspersonerna ätit probiotika bakterier. Efter 4 veckor upplevde 80% att de hade blivit bättre.
Vi människor är helt beroende av ett gott samarbete med våra små mikroorganismer som lever på och inom oss. Dessa goda bakterier skyddar oss från sjukdomar och håller kroppen och inte minst magen i balans. Probiotika betyder ?för liv? och nämns som ett samlingsnamn för de goda bakterierna. Ett exempel är mjölksyrebakterier som finns i surströmming, fil och yoghurt.

Testa dig fram! Det går oftast att fixa. Lär känna din kropp.

Var kommer probiotika bakterier ifrån?

Mikroorganismer är de första levande varelserna som finns med från begynnelsen av vår planet. Mikroorganismer av typen bakterier finns i jorden, i sjöar och hav, i luften, men också i frukt och grönsaker, i våra olika sädesslag, ja praktiskt taget överallt. Vi människor har ett nära och absolut nödvändigt samarbete med minst 500 olika sorter av dessa goda bakterier.

När vi föds är vi i princip sterila men koloniseringen av bakterier börjar omedelbart på vägen ut ur kvinnans livmoder. Det nyfödda barnet får i sig de första nödvändiga goda bakterierna genom bröstmjölken och från moderns hud. Etableringen av bakterier i magtarm kanalen och på huden pågår sedan i flera år och kommer till stor del att avgöra den vuxna människans hälsa, fysik och energi.

Nobelpristagaren i medicin, Elie Metchnikoff (1845-1916) bruka nämnas som upptäckaren av goda probiotikabakteriers betydelse för människans immunsystem. Han fann att en grupp människor i Bulgarien och Kaukasus levde mycket länge och förblev förhållandevis mycket friska trots den höga åldern. Det visade sig att dessa människor regelbundet drack en jäst och sur mjölk, i dag benämnd Kefir eller Yoghurt. Probiotika bakterien/mjölksyrebakterien var en Lactobasillus stam som idag finns i vissa mjölk produkter. Sedan dess har ett större antal olika goda bakteriestammar studerats av forskare runt om i världen och med den senaste vetenskapliga DNA tekniken kan man nu förstå och också påvisa olika hälsoeffekter för olika probiotikastammar.


Mikroorganismer som skyddar oss.

Enligt den Internationella Probiotika organisationen, IPA har följande bakterie släkten och arter gett positiva forskningsresultat av goda bakterier som skyddar oss och medverkar till att immunsystemet och näringsupptaget fungerar på bästa sätt.

Släktet lactobacillus, en mjölksyrebakterie, har upp till 80 olika arter där acidophilus altså är en av dessa 80. Enligt holländska forskare lever våra goda bakterier i ett ekologiskt system, en sorts balans som innebär sammarbete och också en form av kommunikation mellan varandra för att skydda värden dvs människan. T.ex. finns vissa goda bakterier som producerar ett antibiotika liknande ämne som dödar dom sjukdomsframkallande bakterierna.

Vi vet också att alla de miljarder goda bakterier som finns på och inom oss helt enkelt skyddar oss genom att de upptar och ockuperar den yta som annars dom sjukdomsframkallande bakterierna skulle kunna fästa sig på och sedan föröka sig och ge oss en rejäl influensa.

 • Lactobacillus acidophilus.
 • Lactobacillus fermentum.
 • Lactobacillus casei/paracasei.
 • Lactobacillus plantarum.
 • Lactobacillus reuteri.
 • Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.
 • Lactobacillus rhamnosus.
 • Bifidobacterium longum ssp. longum.
 • Bifidobacterium longum ssp. infantis.
 • Bifidobacterium bifidum.
 • Bifidobacterium animalis ssp. lactis.
 • Pediococcus acidilactici.
 • Saccharomyces boulardii (yeast).
 • Bacillus Coagulans.

EFSA, Europeiska food and safety agency stoppar alla hälsopåståenden för probiotika.

EFSA.jpeg

Sedan årsskiftet är det inte längre möjligt att i reklam eller annan kommunikation till konsumenter i Europa, påstå eller nämna
någon som helst hälsoeffekt av att äta probiotika bakterier. Probiotika produkter består vanligtvis av våra vanligaste stammar av mjölksyrebakterier och marknadsförs som tabletter eller pulver/kapslar. Antalet bakterier, i storleksordningen upp till10 miljarder levande goda bakterier per tablett, har alltså hamnat i frysen. Probiotika klassas normalt som kosttillskott och för att sanera marknaden från oseriösa produkter som påstår både det ena och det andra, har nu myndigheten beslutat att skärpa kraven för ett godkännande. Inte helt fel!

Vi har i Sverige och Skandinavien ett antal väldigt seriösa tillverkare som forskat i 10 år eller mer i området probiotika. Även några svenska universitet, t.ex Karolinska är involverade i forskning. Man har genomfört många kliniska studier vilka visar signifikanta goda hälsoresultat men studierna är inte alltid utformade i enlighet med de specifika krav som finns för läkemedel. Man har därför valt att från tillverkarens sida att registrera sina produkter som kosttillskott och därmed hamnar produkterna under livsmedelsverkets regelverk. Prisnivån för konsumenten blir också något lägre än läkemedel.

Dagsläget är att i dag, 15.3 2013 finns ingen produkt på marknaden inom EU som är godkänd för ett specifikt hälsopåstående av EFSA. Alla ansökningar som hittills gjorts har avslagits och man är inom tillverkar industrin ganska så upprörd över den nya situationen som man menar har slagit undan fötterna och totalt ändrat spelreglerna för probiotika över en natt och utan närmare dialog med berörda parter. Det är naturligtvis lätt att undra och till och med dra slutsatsen att läkemedelsindustrin ligger bakom dom skärpta reglerna. Som konsument hittar man dock mycket information på Internet och det är inte speciellt svårt att skilja seriös forskning och seriösa företag och tillverkare från de som inte är så värst seriösa. Läkemedel utan biverkningar är viktigt och behövs naturligtvis, utan tvekan. Probiotika måste finnas tillgängligt för de som  föredrar eller vill komplettera med naturliga och icke kemiska hälsovårds metoder. Probiotika fungerar bäst i förebyggande syfte i alla fall så länge vi har en livsmedelsindustri som ser ut som den gör i dag.

Finns det några risker med att äta probiotika bakterier?

Inga rapporter om biverkningar eller andra oönskade effekter är kända. Man bör i första hand köpa probiotikaprodukter från välrenomerade tillverkare och detaljister. Är du osäker bör du vända dig till din doktor, dietist eller Livsmedelsverket.

Det finns minst tre viktiga frågor att
fundera på!

1. Vilken bakteriesläkte produkten innehåller och gärna hur många CFU (Colony Forming Units)varje tablett eller kapsel innehåller. CFU kan översättas till levande bakterier som förökar sig. Detta skall anges på förpackningen eller på innehållsdeklarationen. Vanlig mängd är 1-10 miljarder CFU per tablett/kapsel.

2. Vilka kliniska studier som ligger bakom produkten och vilka resultat som är redovisade.

3. Är produkten tillverkad under någon form av kvalitets certifiering? Vanligtvis GMP(Good manufacturing practice) och eller någon ISO standard.

EFSA, (European Food and Safety Agency) Europeiska Livsmedelsverket arbetar med en förteckning över goda bakterier som används inom livsmedelsindustrin och som anses vara säkra. Listan kallas European qualified presumption of safety list; EQPS.

Bakteriesläkten som används till probiotikaprodukter  skall gå att identifiera. Bakteriesläkten som förvaras hos biobanker är identifierade enligt en internationell mikrobiologisk databas. I England finns en sådan databas; the National Collection of  Industrial, Food, and Marine Bacteria.  (NCIMB)

När kan man äta probiotika ?

Olika livssituationer eller livsstilar som t.ex  längre stressperioder, för lite sömn, oregelbundna måltider eller ensidig kost kan orsaka obalans i tarmfloran och därmed ge sjukdomsframkallande bakterier en möjlighet att etablera sig i magen och tarmen. Det kan hända att man måste genomgå en antibiotika behandling och då blir ibland den nyttiga och viktiga balansen av tarmfloran rubbad som i sin tur resulterar i diarré. Detta brukar kallas antibiotika-associerad-diarré, AAD.

Störd balans av den viktiga bakteriefloran i mag- och tarm kanalen framkallar olika typer av besvär och sjukdomssymptom.
De vanligaste besvären är diarré, förstoppning, gasbildning, spänd mage, sura uppstötningar och magsmärtor/magknip
Genom att periodvis äta probiotika hjälper du kroppen att lättare återställa balansen och slå ut eller konkurrera ut de sjukdomsframkallande bakterierna. Man kan också i förebyggande syfte. t.ex. under förkylningstider äta probiotika för att hjälpa och stödja kroppens immunförsvar. Eller inför och under en utlandsresa för att undvika så kallad turist diarré.
Probiotika är goda nyttobakterier. Lyssna och känn efter. Vanligtvis klarar kroppen med lite hjälp att återfå en normal balans. Fundera också på om du kanske måste ändra på något i ditt sätt att leva.

Ungefär 100.000 miljarder goda probiotikabakterier finns i vår mag-tarmkanal och skapar det komplexa ekosystemet som kallas tarm floran(tarm mikrobiotika). Dessa bakterier har bland annat till uppgift att hjälpa till att bryta ner vår föda, skydda oss mot patogena sjukdomsframkallande bakterier, och spela en viktig roll för att upprätthålla ett starkt immunförsvar.Hur doserar jag probiotika?

Man kan i egenvårdsyfte välja att ta probiotika för att antingen förebygga eller för att hjälpa kroppen att återställa eller upprätthålla en naturlig mag och tarmflora. Probiotika är klassat som kosttillskott och därmed ett livsmedel som står under Livsmedelsverkets överinseende och regelverk. Alla friska människor kan äta probiotika, även barn. Med frisk menas att man inte har fått en sjukdomsdiagnos av sin läkare och är avrådd att äta probiotika eller annan kosttillskott.

Det kan vara värt att prova olika bakteriestammar eller äta probiotika som innehåller flera stammar i samma tablett eller kapsel då våra magar är individuella och reagerar olika.

Doseringsanvisningarna på förpackningen skall alltid följas.